Üniversiteler açılacak mı? sorusuna 7 üniversite daha yanıt verdi | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

31 Ekim 2020 - 19:32

Üniversiteler açılacak mı? sorusuna 7 üniversite daha yanıt verdi

Üniversiteler açılacak mı? sorusuna 7 üniversite daha yanıt verdi
Son Güncelleme :

27 Eylül 2020 - 10:00

153 görüntülenme

Bilindiği üzere üniversiteler geçtiğimiz Nisan ayından beri kapalı durumda. Geçtiğimiz yılın bahar dönemini uzaktan geçiren Üniversiteler, Covid-19 nedeniyle açılamayacaklarını beyan etmişti. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı güz dönemi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) daha önce yaptığı açıklamada, üniversiteler açılacak mı? sorusu ile ilgili her üniversitenin kendi kararını almasını istemişti. Bu nedenle farklı üniversitelere yeni yerleşen veya üst sınıflara geçen öğrenciler üniversitelerin kararını beklemeye başladı. Şimdiye kadar pek çok üniversite kararını verdi. Henüz vermemiş olanlar da açıklamaya devam ediyor. 27 Eylül itibari ile 7 Üniversite daha karar aldı.

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK MI?

Okul yönetimi, sağlık ile ilgili bölümler hariç, tüm bölümlerde bahar döneminin uzaktan devam edeceğini söyledi. Sağlık bölümünde ise uygulamalı derslerin mümkün değilse yüz yüze yapılacağını belirtti.

SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK MI?

19 Mayıs Üniversitesi rektörlüğü uzun bir açıklama yayınladı ve konuya açıklık getirdi;

Dönem/yılsonu ve bütünleme sınavlarının, uygulama şekli ileride belirlenmek üzere, yüz yüze yapılmasına,

Yabancı Dil Yeterlilik ve Muafiyet Sınavları (2547 sayılı Kanunun 5/ı maddesinde yer alan dersler dahil) ile Tek Ders Sınavlarının akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yüz yüze yapılmasına, bu sınavlara pandemi karantinası dolayısıyla katılamayanların ileriki bir tarihte mazeretlerini belgelendirmeleri şartıyla mazeret sınavına alınmalarına,

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları, Türkçe Eğitim Merkezi vb. birimlerin yapacağı “Seviye/Düzey Belirleme Sınavları”nın ilgili birimlerin kurul kararları doğrultusunda yapılmasına

Lisansüstü eğitim sınavlarının ilan edilen tarihlerde yüz yüze ve ilgili birimlerde pandemi şartlarının gerektirdiği kurallara uymak suretiyle yapılmasına

– Dönem İçi Değerlendirmenin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans EğitimÖğretim Yönetmeliğinin 20 inci maddesi birinci fıkrası; (Dönem içi değerlendirme, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği sınav, uygulama, laboratuvar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir.) da dikkate alınmak suretiyle uygulama şeklinin ilgili birim kurullarına bırakılmasına, – Uygulamalı ders kapsamındaki staj ve uygulamalı derslerden taviz verilmemesine, mutlak surette uygulama yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrencinin mezun edilmemesine; ancak uygulamaların pandemi şartları göz önünde bulundurularak (ileri bir tarihe erteleme, Üniversite dışı farklı birimlerden destek alma ve yapılan uygulamaları akredite etmek vb. yöntemler doğrultusunda uygulamak) ilgili birim kurullarının alacağı karar doğrultusunda gerçekleştirilmesine, – Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi beşinci fıkrasında yer alan; “Kısmen dahi olsa çakışan dersler birlikte alınamaz.” ifadesi doğrultusunda uygulanmakta olan çakılı ders programı uygulamasının pandemi şartlarında uygulanan Uzaktan Eğitim nedeniyle 2020-2021 Güz Döneminde uygulanmamasına karar verildi.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK MI?

Okul yönetimi kararı ile, önlisans, lisans ve lisansüstü programlar uzaktan eğitim ile devam edecek. Lisansüstü programlarda gerektiği yerde yüz yüze eğitim olacak. Sınavlar uzaktan eğitim ile yapılacak.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK MI?

Okul 12 Ekim’de açılacak ve tüm dersler istisnasız uzaktan eğitim olacak.

RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK MI?

12 Ekim’de başlayacak güz döneminde klinik uygulama, laboratuvar ve uygulamalı stajlar hariç tüm eğitim uzaktan yapılacak.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AÇILACAK MI?

Güz döneminde bir kaç istisnai ders hariç tüm eğitim uzaktan eğitim olacak.

DİĞER ÜNİVERSİTELERE AİT KARARLAR İÇİN TIKLAYINIZ