Kayseri'ye zabıta alımı başlıyor: 1 ilçede düşük KPSS ile | Maksat İstihdam

13 Mayıs 2021 - 06:44

Kayseri'ye zabıta alımı başlıyor: 1 ilçede düşük KPSS ile

Kayseri'ye zabıta alımı başlıyor: 1 ilçede düşük KPSS ile
Son Güncelleme :

04 Mayıs 2021 - 2:15

Kayseri iş ilanları bekleyenlere müjde Melikgazi Belediyesi'nden geldi. Kayseri Melikgazi Belediyesi bünyesine lisans mezunu adaylar arasından düşük KPSS ile zabıta alınacağı duyuruldu. Adaylardan herhangi bir lisans programından mezun ve B sınıfı ehliyetli olmaları istenecek. Kayseri Melikgazi Belediyesi zabıta alımı için detaylar yayınlandı. Kamu personeli alımı 657 sayılı devlet memurları kapsamında alım olacak. KPSS 65 puan taban olarak duyuruldu.

Kadrolar ve başvuru şartları şu şekilde duyuruldu;

Melikgazi Belediyesi zabıta alımı

Diğer başvuru şartları;

1. İlan edilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan okul itibariyle öğrenim
şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili geçerlilik süresi dolmamış KPSS sınavına girmiş olmak
ve istenilen puan türünden en az 65 puan almış olmak,
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,
3. Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark
olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
4. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
“B” sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
6. Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuracak ve hangi
sıra nolu kadroya başvuru yaptığını belirtecektir.
7. Yabancı dil şartı aranan kadrolar için, YDS İngilizce ve YDS Arapça sınavından
başvuru tarihinin son günü itibariyle son beş yıl içerisinde (E) seviyesinde puan almış olmak.

Loading...

BAŞVURU TARİHİ-YERİ-ŞEKLİ

Kayseri Melikgazi Belediyesi zabıta alımı için açtığı kadrolara başvuruları 26 Mayıs-10 Haziran arasında alacak. Başvuracak adaylar sadece şahsen;

Hunat Mahallesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi No:38 Melikgazi/KAYSERİ adresinden başvuru yapabilecekler. Başka başvuru yöntemi olmayacak.

Başvuruda istenen belgeler;

1 Başvuru Formunu kurumumuzdan veya belediyemizin internet sayfasından http://www.melikgazi.bel.tr adresinden temin edeceklerdir.
2 Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
4 Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
5 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8 Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
9 Yabancı dil şartı aranan kadrolar için YDS sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi,
10 3 adet fotoğraf, (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)