Maksat İstihdam

8 ilde kamu ilanı yayınlandı | Üniversite, belediye, emniyet

8 ilde kamu ilanı yayınlandı | Üniversite, belediye, emniyet
310 görüntülenme
10 Aralık 2019 - 22:32

Türkiye’nin çeşitli üniversiteleri ile Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Merzifon Belediyesi ve Kayseri’de bulunan bir kamu kurumu personel arıyor. Alım yapılacak şehirlere baktığımızda;

Ankara, İstanbul, Kayseri, Denizli, Kahramanmaraş, İzmir, Amasya, Antalya.

Alım yapılacak kadrolar ise temizlik görevlisi, büro personeli, depo görevlisi, satın alma sorumlusu, güvenlik görevlisi,  okul öncesi öğretmeni.

İlanlarda Başkent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Ankara üniversitesi haricindekiler kamu alımı olacak.

İşte kadrolar ve şartlar;

Başkent Üniversitesi Hastanesi

Temizlik Personeli alınacak. Engelli kadrosudur. En az ilköğretim mezunu alınacaktır.

T.C. Maltepe Üniversitesi 

Kurum bünyesine İstanbul’da geçerli;

Depo Görevlisi alımı:

En az Ön Lisans mezunu olmak

· Benzer bir görevde en az 2 yıl deneyime sahip olmak

· MS Ofis programlarını aktif olarak kullanabilmek

· Depo yönetimi, düzenleme ve stok yönetiminde deneyim sahibi olmak

· Planlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmak

· İnsan ilişkileri, iletişim ve analitik düşünme becerileri güçlü ve raporlama yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın olmak

· Anadolu Yakasında ikamet eden

· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

Satın alma görevlisi alımı:

ercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

· Satınalma alanında en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak

· Yurtiçi ve yurtdışı malzeme ve hizmet satın alma konularında deneyim sahibi olmak

· Kamu İhale Kanunu ve YÖK Satınalma Yönergesi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak

· Teknik ve idari şartname hazırlama süreçlerine vakıf olmak

· Satınalma ile ilgili tüm sözleşme süreçlerine hakim olmak

· MS Ofis programlarını aktif olarak kullanabilmek

· İnsan ilişkileri, iletişim ve analitik düşünme becerileri güçlü ve raporlama yeteneği gelişmiş ve takım çalışmasına yatkın olmak

· Problem çözme yeteneğine sahip, dikkatli, ayrıntılara önem vermek

· Anadolu Yakasında ikamet eden

· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

Antalya Bilim Üniversitesi:

Engelli Büro Personeli alınacak.

Ofis işlerinde görevlendirmek üzere, ofis programlarına hakim, takım çalışmasına yatkın, lisans mezunu engelli çalışma arkadaşları aranmakatadır.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü

İzmir’de geçerli olmak üzere Temizlik Görevlisi alınacak. Şartları;

En az ilköğretim mezunu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

Kayseri Üniversitesi:

Kurum bünyesine temizlik ve güvenlik görevlisi alınacaktır.

Temizlik görevlisi şartları;

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.
İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir. (Temizlik için ilköğretim mezunu)
İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Düzenlenen Temizlik, Hijyen, İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İletişim Becerilerini İçeren Toplamda En Az 80 Saat Süreli Sertifikaya Sahip Olmak.
Kpss Şartı Aranmamaktadır. (Kura Usulü Ve Sözlü Sınav Yapılacaktır.)
Katılım Belgesi Sertifika Olarak Kabul Edilmeyecektir.
İhtiyaç halinde Görev Yeri rektörlükçe değiştirilebilecektir.

Güvenlik Görevlisi alımı şartları;

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
Her aday, İŞKUR’da yayınlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.
İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları yada belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir. (Güvenlik için lise mezunu)
İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.
Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.
Herhangi bir meslek için işe alınan işçi, işin veya işyerinin gerektirdiği durumlarda, mümkün olduğunca işçinin sahip olduğu bilgi, beceri, ehliyet veya belge de dikkate alınarak diğer iş veya alanlarda da çalıştırılabilir.
5188 Sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı İle Tamamlamış Olmak (Temel Eğitim Sonrası Çalışma Süresi Dolanlar İçin Yenileme Eğitiminin Yapılmış Olup, Kimlik Kartı Süresinin Dolmasına En Az (1) Bir Yıl Kalmış Olması) Ve Valiliklerce Verilen Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına Sahip Olmak.
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Düzenlenen İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İletişim Becerilerini İçeren Toplamda En Az 50 Saat Süreli Sertifikaya Sahip Olmak.
Kpss Şartı Aranmamaktadır. (Kura Usulü Ve Sözlü Sınav Yapılacaktır.)
Katılım Belgesi Sertifika Olarak Kabul Edilmeyecektir.
İhtiyaç halinde Görev Yeri rektörlükçe değiştirilebilecektir.

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı:

Engelli ve eski hükümlü/terör mağduru temizlik görevlisi için iki ayrı ilan var.

Şartlara baktığımızda;

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2. Başvuru süresinin son günü itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak, (engelli olmayan alım için)

Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

6. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

7. Başvuru talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.

9. Sınava Müracaat edebilmek için Denizli ilinde ikamet ediyor olmak.

10. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

12. Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları;

Okul öncesi öğretmeni aranıyor. Şartları;

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olup özel eğitim alanında deneyimi olan
Alanında en az 2 yıl tecrübeli
Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış
Güçlü iletişim becerisine sahip ve enerjik etkileşimli ders anlatabilen
Hayat boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş
Tercihen askerlik ile ilişiği bulunmayan (erkek adaylar için)
Öğrenmeyi ve öğrenciyi herşeyin üstünde tutan
Ekip çalışmasına yatkın
Veliler ile öğrencilerin gelişimleri ile ilgili görüşmeler gerçekleştiren
Çağdaş eğitim yöntem ve teknolojilerini kullanabilen
Konuşma-dinleme odaklı eğitim verebilecek
Mesleki çalışmaları güncel olarak takip edebilecek

Yeşilhisar İmar Anonim Şirketi

Lise mezunu beden işçisi aranıyor. Son başvuru 13 Aralık.

Merzifon belediye başkanlığı

Temizlik işçisi aranıyor. En az ilköğretim mezunu olmak ile birlikte şartlar;

Başvuru yapacak adaylar MEB Onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Belgesi, Temizlik Hizmetleri Uzmanlık Eğitim Belgesi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır.
Noter huzurunda kura çekimi 20.12.2019 tarihinde saat 10:00-11:00 saatleri arasında Akif Gülle Kültür Merkezinde yapılacaktır.
Başvuran adayların 18.12.2019 mesai bitimine kadar belgelerini Merzifon Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evraklarını teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava dahil edilmeyecektir. İlanda istenen belgelerde ve deneyim süresine sahip olmada son gün, ilanın son başvuru tarihi olarak belirlenecektir. İlanın son başvuru tarihinden sonra edinilen belgeler ve deneyim süreleri geçerli sayılmayacaktır. Sözlü sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili duyurular https://merzifon.bel.tr internet sayfasında yayınlanacak olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru yapacak adayların B sınıfı ehliyete sahip olması gerekmektedir. SON BAŞVURU BUGÜN. 00.00 ÖNCESİ BAŞVURUN.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü

En az lise mezunu engelli temizlik personeli aranıyor. Son başvuru 16 Aralık.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

En sonda vereceğimiz İŞKUR linkine tıkladıktan sonra;

Üniversite ilanları için işyeri unvanı yazan yere ‘ÜNİVERSİTE’
Yeşilhisar İmar Anonim Şirketi için işyeri unvanı yazan yere ‘YEŞİLHİSAR İMAR ANONİM ŞİRKETİ’
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü için işyeri unvanı yazan yere ‘EMNİYET’
Merzifon Belediyesi için işyeri unvanı yazan yere ‘MERZİFON’ yazınız.

İlanları bulmadan önce sağ üst kısımdan ‘İŞ ARAYAN GİRİŞ’ yapmayı unutmayın. Bu işlemi şifreniz ile yapabilirsiniz.

İŞKUR LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ (YUKARIYI OKUMADAN TIKLAMAYINIZ)

Başvuru ile ilgili sorularınızı Maksat İstihdam Instagram adresine DM atarak sorabilirsiniz.

MAKSAT İSTİHDAM

KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.