Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

26 Eylül 2020 - 09:06

Yargıtay’dan emsal kıdem tazminatı kararı

Yargıtay’dan emsal kıdem tazminatı kararı
Son Güncelleme :

29 Mayıs 2019 - 13:00

1.251 görüntülenme

Türkiye’de son günlerin tartışma konularından biri olan kıdem tazminatı çalışanların en önemli güvencesi olarak karşımıza çıkıyor. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, işvereni ile itilaflı bir durum yaşadığından dolayı işinden ayrılan bir çalışanın kıdem tazminatı konusunda emsal bir karar verdi.

Çalıştığı iş yerinde SGK primlerinin aldığı maaş üzerinden değil, daha düşük ücret üzerinden yattığını fark eden bir işçi işvereni ile anlaşamayıp istifa etti. İşveren ise istifa gerekçesi ile kıdem tazminatı vermeyi reddetti.

Konuyu iş mahkemesine taşıyan işçi, primlerinin eksik yatmasından dolayı haklı olarak istifa ettiğini söylerken, işveren çalışanın kendi isteği ile işten ayrıldığını ve bu yüzden kıdem tazminatı hak etmediğini savundu.

Mahkeme çalışanın iş sözleşmesini haklı sebeplerle fesh ettiğine hükmederek çalışanı haklı buldu. Bunun üzerine işveren konuyu temyize taşıdı.

EMSAL KARAR

Yargıtay ise konu ile ilgili emsal bir karar alarak SGK primlerinin maaşı üzerinden yatması isteğini karşılamayan işvereni haksız buldu ve çalışana kıdem tazminatı verilmesine hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi;

“Haklı sebeple dahi olsa iş akdini fesheden tarafın ihbar tazminatı talep edemeyeceği gözetilerek, davacının ihbar tazminatı talebinin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacakların faiz başlangıcının dava dilekçesiyle istenen miktar bakımından dava, arttırılan miktar bakımından ise artırım tarihi olması gerekirken, alacakların tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir”

Maksat İstihdam