Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren mobbing kararı | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

24 Eylül 2020 - 17:06

Yargıtay’dan çalışanları ilgilendiren mobbing kararı

Yargıtay’dan çalışanları ilgilendiren mobbing kararı
Son Güncelleme :

18 Haziran 2019 - 14:00

390 görüntülenme

Çalışma hayatında yeni ortaya çıkan bir tanım olan Mobbing, çalışanı istifaya zorlamak için üzerinde baskı kurmak anlamına geliyor. Yargıtay‘ın bir dava hakkında verdiği Mobbing kararı emsal olacak nitelikte.

Hukuk bürosunda sekreter olarak çalışan bir işçi, iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini ileri sürerek ihbar ve kıdem tazminatı haklarını talep etti. İşçi kadın, iş yerinde kendisine ‘mobbing’ yapıldığını iddia ederek iş mahkemesine başvurdu.

İstanbul 12. iş mahkemesinde görülen davada işçi haklı bulundu ve iş verenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi kararı alındı. Ayrıca uygulanan ‘mobbing’ için de davacıya manevi tazminat ödenmesi gerektiğine hükmedildi.

YARGITAY’A GİTTİ ŞOK KARAR GELDİ!

Karar temyiz edilince konu Yargıtay 9. Hukuk Dairesine gitti.Daire yerel mahkemenin kararını iptal etti. Yargıtay kararı için Almanya’daki iş mahkemesi kararını örnek gösterirken şu ifadeleri kullandı;

“Görüleceği üzere işçi, bir taraftan diğer işçiye, diğer taraftan işverene karşı korunmaktadır. İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir. Kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğraması mobbingin varlığının tartışmasız kabulünü doğurur. Öte yandan ispat kurallarının zorlanan sınırları usul hukukunda yeni arayışlara yol açmıştır. ‘Emare’ işte bu anlayışın bir sonucudur. Olayların tipik akışı, tecrübe kuralları göz önüne alındığında verilecek sonuçla ispat gerçekleşir.”

Yargıtay, davacının mobbing iddialarına yeterince ispat getiremediğini, tanık beyanlarının da şahitliğe veya bilgiye değil, davacının söylemlerine dayalı olduğunu ve görünende herhangi bir sistematik baskı unsuru olmadığını söyledi.

Maksat İstihdam