Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

22 Eylül 2020 - 14:14

Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir

Maaşı Düşürülen İşçi İstifa Ederse Tazminat Alabilir
Son Güncelleme :

17 Nisan 2019 - 10:00

672 görüntülenme

Ekonomide dalgalanma yaşanan dönemlerde işletmeler işçi ücretlerini düşürme yoluna başvurabiliyor. Ücrette indirim yapabilmek için işçinin yazılı onayı gerekiyor. Ücrette indirimi kabul etmeyen işçi, iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını alabilir. Ücrette indirimi kabul eden işçi ise kıdem tazminatında büyük kayba uğrayabilir.

Ekonomik olarak zor durumda olan işverenler, işletmenin ayakta kalabilmesi gerekçesiyle zaman zaman çalışanların ücretlerinde düşüş yapabiliyor. Kimi işveren ücret düşürürken işçiden onay isterken, kimi işveren işçinin onayını almadan doğrudan ücretleri indirebiliyor. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 22. maddesine göre, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ya da iş yeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında “esaslı” bir değişiklik yapılabilmesi için, işçinin rızası gerekiyor. Ücreti düşürme şeklindeki değişiklikler “çalışma koşullarında esaslı değişiklik” anlamına geliyor.

Çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapılabilmesi için öncelikle işverenin işçiye yazılı bildirimde bulunması zorunlu. Yazılı olarak yapılmayan ve işçi tarafından 6 iş günü içinde gene yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamıyor.

Eski İş Kanunu’nda işçi altı gün içerisinde böyle bir teklife yazılı yanıt vermezse teklifi kabul etmiş sayılırken, artık tersi bir uygulama söz konusu. Yeni yasaya göre, işçinin altı gün içinde herhangi bir cevap vermemesi durumunda teklifi reddetmiş kabul ediliyor.

ÜCRET İNDİRİLİRSE İŞÇİ İSTİFA EDEBİLİR

İşçinin yazılı rızası olmadan işverenin ücreti düşürmesi, işçi açısından iş akdinin haklı fesih sebebidir. Böyle bir durumda işçi iş akdini feshettiğinde kıdem tazminatını da alır.

İşçinin yazılı rızası alınmadan indirim yapılması halinde, işçi daha sonra alacak davası açabilir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin karara bağladığı bir dosyada, ücreti düşürüldükten sonra iki yıl boyunca bordroyu imzalayan işçinin iki yıllık dönemdeki ücretleri ile hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, yıllık ücretli izin ve ikramiyelerinin eksik ödendiği gerekçesiyle açtığı davada işçi haklı bulundu.

Yargıtay, işçinin ücretin düşürülmesine karşı çıkmaması ve suskun kalmasının, İş Kanunu’nda yazılı açık düzenlemesi karşısında işçinin bu değişikliği kabul ettiği anlamına gelmeyeceği yönünde karar verdi. Yargıtay’ın kararında, “Bordroların ihtirazi kayıtsız imzalanması ya da ücret düşürülmesi gerekçesi ile fesih yoluna gidilmemesi işçi aleyhine yorumlanamaz. Dava konusu dönemde bu alacakların talep edilmemesinin iyi niyet kurallarıyla bağdaştırılması mümkün değildir” denildi.

KIDEM TAZMİNATI DA DÜŞER

Ücrette düşüşü kabul eden işçilerin kıdem tazminatı da düşer. Çünkü kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanıyor. On yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan bir işçi ücrette indirimi kabul ettiği takdirde, ücretin indirildiği dönemde işten çıkartıldığında on yıllık dönemin kıdem tazminatı indirilmiş ücret üzerinden hesaplanır.

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN ÇALIŞMAMA HAKKI

Ücreti 20 gün içinde mücbir bir sebep olmaksızın ödenmeyen işçi, çalışmama hakkına sahip. Birden fazla işçinin bu nedenle çalışmama hakkını kullanması grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için en yüksek mevduat faizi oranı uygulanır. Ücretlerini alamadıkları için çalışmama hakkını kullanan işçilerin iş akitleri, çalışmadıkları gerekçesiyle feshedilemez, yerlerine yeni işçi alınamaz, işleri başka işçilere yaptırılamaz.