Kamu harcamaları şeffaf olacak | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

27 Eylül 2020 - 17:41

Kamu harcamaları şeffaf olacak

Kamu harcamaları şeffaf olacak
Son Güncelleme :

22 Temmuz 2019 - 15:00

264 görüntülenme

11. Kalkınma Planı içinde yer alan yeni kamu yönetimi modeli planın TBMM’de kabul görmesi ile devreye girdi. 5 yıl sürecek plan boyunca devlet yönetiminde yeni vizyon anlayışı benimsenecek. Amaç kamuda kurumsal kaliteyi arttırmak ve devleti şeffaf hale getirmek. Vatandaşlar artık devletin yönetimine doğrudan katkı sağlayacak. Kamudaki harcamalar denetlenebilir olacak. İşte detaylar…

1- ETKİN DEVLET HİZMETİ: Kamu hizmet sunumu teşkilat ve yöntemler bakımından gözden geçirilecek. Hizmetlerin etkinliği için daha az idari birimden oluşan kamu yönetimi yapısı oluşturulacak. Yeni hizmetler için yeni birimler kurmak yerine mevcut idarelerin yerine getirmesi sağlanacak.

2- İDARİ İŞLERDE ADALET-EŞİTLİK:İdari işlemlerde adalet ve eşitlik temelinde etkin ve hızlı yapı sağlanacak. Farklı demokratik katılım yolları ile idare üzerindeki kamuoyu denetimi güçlendirilecek.

3- VATANDAŞ AKTİF KATILACAK: İhtiyaç ve beklentilere göre hızlı karar alınacak, vatandaşlar sürece dahil edilecek. Vatandaşın kamu yönetimine yönelik önerileri politika oluşturma süreçlerine dahil edilecek. Vatandaş memnuniyetinin artırılması için iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılacak.

4- HAK ARAMAK KOLAYLAŞACAK: Hak arama yolları kolaylaşacak. İdare-birey arasındaki ilişkide hukuki belirlilik ilkesi güçlendirilecek. Vatandaş haksız bir uygulama ile karşılaştığında kendilerine tanınan haklar ile başvuruda bulanabilecekleri merciler konusunda bilgilendirme sağlanacak.

5- KAMU KAYNAKLARINA ERİŞİM: Kamu kaynaklarının tahsis ve kullanımı kamuoyunun erişimine açılacak. E-devlet ile yaygınlaştırılarak verimlilik artırılacak.

6- KAMU HARCAMALARINA ŞEFFAFLIK: Kamu harcamalarıyla ilgili verilerin bütüncül, kullanıcı dostu formatta paylaşımı için harcama.gov.tr portalı açılacak. Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak için ihale ve sözleşme süreci iyileştirilecek. Verimsiz harcamalar tasfiye edilecek.

7- CİMER’İN ETKİNLİĞİ ARTACAK: Dilekçe ve bilgi edinme hakkının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla hızlı bir şekilde kullanılması sağlanacak. ALO 150 hattının etkinliği artırılacak.

8- İLETİŞİM PLANLAMA REHBERİ: Kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medyada vatandaşla etkileşimi ölçülecek ve analiz edilecek. Bakanlıklar ve kurumlar için İletişim Planlama Rehberi çıkarılacak.

9- EKONOMİDE KATILIMCI ANLAYIŞ: Kent konseylerinin daha aktif hale getirilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Ekonomi yönetiminin koordinasyonu güçlendirilecek.

10- MEMURUN MAL BEYANINA BAKILACAK: Yolsuzluklarla mücadele amacıyla kamu görevlilerinin mal beyanlarının doğruluğu araştırılacak ve takip sistemi kurulacak. Hesap verebilirliklerini artıracak etkin bir mekanizma kurulacak.

11- PERSONEL VERİMLİ KULLANILACAK: Kamu personeli daha verimli kullanılacak. Çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları makroekonomik politikalarla uyumlu bir şekilde belirlenecek.

12- STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ: Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek. Stratejik yönetime ilişkin idari ve beşeri kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim programları tasarlanacak.

Kaynak: Gazete Vatan