Kalkınma Planı içinde EYT var mı? | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

25 Eylül 2020 - 15:14

Kalkınma Planı içinde EYT var mı?

Kalkınma Planı içinde EYT var mı?
Son Güncelleme :

15 Temmuz 2019 - 13:30

447 görüntülenme

Maksatistihdam.com Özel Haber– Ülkemizi 2023 yılı hedeflerine taşıyacak olan strateji ve politikaların yer aldığı 11. Kalkınma Planı nihayet TBMM’ne sunuldu. 2019-2023 yılları arasında uygulanacak olan 11. Planın vizyonu “Daha Fazla Değer Üreten, Daha Adil Paylaşan, Daha Güçlü ve Müreffeh Türkiye” olarak belirlenmiş.

KALKINMA PLANI EYT BARINDIRIYOR MU?

Maksatistihdam ekibi olarak, plan içerisinde EYT ile ilgili hususların olup olmadığını araştırdık. EYT SGK ile ilgili bir konu olduğu için, sosyal güvenlik sistemin hedeflerine baktık. Yapılan araştırmada, şu maddeleri tespit ettik.
Planın hedefleri bölümünde 182. Maddede;

“Aktüeryal denge gözetilerek sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için kayıtlı istihdamın artırılmasıyla sistemin kapsadığı nüfusun genişletilmesi ve prim tahsilatlarının artırılması sağlanarak emeklilik ve sağlık harcamalarının kamu maliyesi üzerindeki baskısı kontrol altında tutulurken, sosyal güvenlik sisteminin etkin ve adil bir yapıda işlemesi tesis edilecektir.” ifadeleri yer alıyor.

Bu medde, Kurum gelirlerinin artırılması için alınacak tedbirlerden bahsediyor. EYT’de gelir kaybı olacağı için, bu madde içerisinde bulmak zor.

258. madde de “ Sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici politikalar hayata geçirilecektir.”” İfadesi kullanılmış.

Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı bölümünde;
“Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasını teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecektir.” ifadeler yer alıyor.

“Tamamlayıcı emeklilik kurumlarının kapsamı genişletilerek sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.” diyerek, BES benzeri yapılarla, emeklilik gelirlerinin artırılacağı üzerinde durulmuş hatat bu konu planın bir çok yerinde geçiyor.

Bakalım 11. Planın Meclis görüşmelerinde EYT ile ilgili hususlar girecek mi?