İstanbul'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı: Hangi saatlerde olacak? | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

30 Kasım 2020 - 23:09

İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı: Hangi saatlerde olacak?

İstanbul’da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı: Hangi saatlerde olacak?
Son Güncelleme :

10 Kasım 2020 - 22:37

238 görüntülenme

Bugün Ankara Valiliği kararı ile Ankara’daki 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yönelik sokağa çıkma kısıtlaması gelmişti. Az önce İstanbul Valiliği de aynı kararı alarak 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi. Yasak 12 Kasım’dan itibaren uygulanmaya başlayacak.

İstanbul Valiliği kararı ile 12 Kasım’dan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlardan sadece kamu görevlileri, esnaf, sanayici, tüccar, serbest meslek erbabı gibi kesimler dışarı çıkabilecek.

HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

İstanbul Valiliği kararı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız 10.00-16.00 arasında sokağa çıkamayacak.

Yasağı delenler hakkında TCK’nın 195. maddesi kapsamında işlem yapılacak.

Ülkemizde devam eden kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve olası risklerin azaltılması amacıyla;

Kurul tarafından salgınla mücadele kapsamında bu husus tekrar değerlendirilerek; “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00­16:00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” karar verilmiştir.

Günün 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan;

  • Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin

sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, seçimle

iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet kuruluşlarının personeli vb. olmak üzere kamu görevlileri,

  • İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliği vb. belgelerden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,
  • Kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına,

İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.