İhbar Tazminatı ile ilgili 'emsal' karar | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

1 Ekim 2020 - 17:42

İhbar Tazminatı ile ilgili ’emsal’ karar

İhbar Tazminatı ile ilgili ’emsal’ karar
Son Güncelleme :

15 Temmuz 2019 - 15:00

236 görüntülenme

Çalışanların önemli güvencelerinden biri de İhbar Tazminatı. Fakat bu tazminat belirli şartlarda alınamıyor. Yargıtay emsal bir karar alarak İhbar Tazminatı’nın istifa eden işçiye kesinlikle ödenmeyeceğine hükmetti.

2. İş Mahkemesi’ne başvurarak işten atıldığını iddia eden bir işçi, işverenden kıdem ve ihbar tazminatları ile geçmişe dönük alacaklarının vermesini istedi. Davada işveren ise işçinin iş akdini tek taraflı olarak sonlandırdığını ve bahsi geçen alacakları hak etmediğini iddia etti.

Mahkeme, davacının çalışma süresinin bir yılı aşmadığını söyleyerek kıdem tazminatı vermedi. Fakat işverenin işçinin istifasını ispatlayamadığı gerekçesi ile ihbar tazminatı ile ilgili davanın kısmen kabülüne karar verdi

YARGITAYA GİTTİ

İşveren konuyu temyize götürünce olay Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. Yargıtay, İhbar Tazminatı’nın iş sözleşmesini fesheden tarafın karşı tarafa ödemesi gereken bir para olduğunu hatırlatarak, ; “İş Sözleşmesi’ni fesheden tarafın ihbar tazminatına hak kazanması mümkün olmaz. Dava dosyası değerlendirildiğinde davacının işi kendisinin bıraktığı anlaşıldığından; Mahkemece ihbar tazminatının reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Kararın oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Maksat İstihdam