Havalimanları personel alımı: DHMİ 207 kişi alacak- İşte şartları | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

30 Kasım 2020 - 22:34

Havalimanları personel alımı: DHMİ 207 kişi alacak- İşte şartları

Havalimanları personel alımı: DHMİ 207 kişi alacak- İşte şartları
Son Güncelleme :

13 Kasım 2020 - 13:41

148 görüntülenme

Kamu ilanları gelmeye devam ediyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi personel alımı duyurusunu bugün yayınladı. 39 şehirde havalimanlarına personel alımı olacağını duyurdu. 2 Kadroda yapılacak alımda stajyer hava trafik kontrolü ve asistan hava trafik kontrolü alımı olacağı duyuruldu. Kamuya personel alımı için KPSS puanı aranacak. İlanların tümünde 2020 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan isteniyor.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR TÜM İLANLAR BURADA–TIKLA-TAKİP ET-KAÇIRMA

Alım olacak havalimanları şöyle;

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Genel şartlar;

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Özel Şartlar;

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (30.11.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Özel Şartlar;

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 15.08.2021 tarihi itibarıyla, 27 yaşından gün almamış olmak, (15.08.1995 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (30.11.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

NASIL BAŞVURULACAK?

Başvurular 16 Kasım 2020’de başlayacak. Son başvuru 30 Kasım 2020.

Başvurular bu tarihler arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden yapılacak.

Başvuruda istenecek belgeler;
a) Nüfus cüzdanı,
b) 4.5×6 ebadında Vesikalık fotoğraf
c) Yüksek Öğrenim Diploması,
d) KPSS Sonuç Belgesi,
e) Yabancı Dil Belgesi,
f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü
pozisyonuna başvuracaklar için)
Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan
adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
ayrıca yayımlanacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylar 11 Ocak’ta sınava çağırılacak. Sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati
Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı
göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek
Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.