GELECEĞİNİN HİKÂYESİ BİYOTEKNOLOJİDE YAZILACAK | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

29 Eylül 2020 - 10:58
Namık Kemal Yıldız

Namık Kemal YILDIZ; Eğitimci-yazar. Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. İngiltere, Romanya, İran ve Afganistan'da Millî Eğitim Bakanlığı adına çalışmalara katıldı. Eğitim alanında yazılarına Maksat İstihdam'da devam etmektedir.

Namık Kemal Yıldız

GELECEĞİNİN HİKÂYESİ BİYOTEKNOLOJİDE YAZILACAK

GELECEĞİNİN HİKÂYESİ BİYOTEKNOLOJİDE YAZILACAK
Son Güncelleme :

05 Nisan 2019 - 10:42

581 görüntülenme

Çocuklarımızı geleceğe hazırlama ve geleceğin mesleklerini tanıtma konusunda,  aileler, gençler ve eğitimcilere rehberlik etmek amacıyla 23 Ocak 2019’da “Geleceğin Meslekleri ve Meslekî Rehberlik” ; 30 Ocak’ta “Geleceğin Meslekleri ile Tanışalım”,  “ 20 Mart 2019 tarihinde “Geleceğin Mesleklerinden Yapay Zekâ Eğitmenliği” başlıklı yazılarımı yazdım. Birçok okuyucumdan ve eğitim uzmanlarından beğeni ve teşekkür aldım. Geleceğin mesleklerini tanıtan yazılar yazmam konusunda ısrarla talepte bulundular. Onları kırmayacağım ve yazı serisine devam edeceğim.

Geleceğin mesleklerini tanıtma ve yapay zekâ ile ilgili yazılarımın yayımlanması sürecinde, Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK: 28 Mart’ta verdiği beyanatta:

Yapay zekâ eğitiminde dünya lideri olacağız.

“Yapay zekâ ile yapay zekâ çağı için insan odaklı nesiller yetiştireceğiz”,

Türkiye’nin Yapay Zekâ Stratejisi Belgesi” hazırlıklarına başlandığını duyurdu.

Geleceğe hazırlanma ve geleceğin mesleklerini de tanıtmaya yönelik bu beyanat,  aileleri ve biz eğitimcileri heyecanlandırdı, umutlandırdı.

Bugün okula başlayan, yeni doğan çocuklarımız, 2040 sonrası dünyada istihdama katılacaktır. Yeni meslekleri icra edecekler, yeni mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanacaklar.

Çocuklarımızın istikbalini garantiye almak istiyorsak, geleceğin mesleklerini ve yeni mesleklerin becerilerini bilmemiz gerekecektir.   Bizim bilmemiz yetmez bu becerilere sahip çocuklar yetiştirmeliyiz.

Geride bıraktığımız 20’nci yüzyıl bilgisayar teknolojisi ve internetin damga vurduğu bir dönem oldu. Uzman ve ekonomistlere göre, 21. yüzyılın hikâyesi, biyoloji ve teknolojinin kesiştiği yerde, yani biyoteknolojide yazılacak…

Şimdi geleceğin mesleklerinden biyoteknolog mesleğini kısaca tanıtayım.

Biyoteknolog kimdir? Ne iş yapar?

Biyoteknolog, tarımsal veya çevresel ilerlemelere yardım etmek ve insan hayatının kalitesini iyileştirmek için biyolojik organizmalar üzerinde araştırmalar yapar. Hücre, doku ve organizmaların genetik, kimyasal ve fiziksel özelliklerini araştırır, pratik kullanımları tanımlar.

Biyoteknolog, ilaç şirketi, üniversite, hastane, araştırma kurumu, tarımsal üretim şirketi, yiyecek ve içecek üretim firması gibi farklı sektörlerde görev alabilmektedir.

Biyoteknoloji alanında yatırım yapan firmalar, hastalıkları ortadan kaldırma, insan ömrünü uzatma hatta ölümsüzlüğe erme peşindeler.

İlk çağlardan beri ölümsüzlük iksirinin ab-ı hayat peşindeki insanlık için heyecan verici gelişmeleri gözlemliyoruz. Yakın gelecekte çok enteresan gelişmelere şahit olacağız.

Dev teknoloji şirketlerini bu alana yatırım yapmaya zorlayan öncelikli güdü, kuşkusuz bu alandaki dev pastadan pay alabilmek, yani daha çok para kazanma isteğidir.

Mesela, firmalardan kimi yeni organ yaparken, kimi diyabetli kişilere yardım etmek için tasarlanmış akıllı kontakt lensleri geliştiriyor. Prototip, kablosuz yonga ve kullanıcının gözyaşlarında glikoz miktarını izleyen küçük bir glikoz sensörü yapıyor. Objektifteki küçük bir delik, göz yaşartıcılarının sensöre sızarak, kan şekeri düzeylerini ölçüyor ve teorik olarak, hastanın doktoru, bu bilgileri hastaların tedavileri için kullanabilir hale geliyor.

Biyoteknoloji uzmanının genel mesleki sorumlulukları nelerdir?

Çalıştığı sahaya göre görev tanımı değişiklik gösteren biyoteknoloji uzmanının genel mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Bilimsel bir problemi çözmek için laboratuvar ortamında canlı organizmaları veya biyomoleküler süreçleri kullanarak deneyler oluşturmak, yürütmek, sonuç elde etmek için farklı metodolojileri takip etmek,
 • Hücre, doku, kan örneği, bakteri kültürü ve canlı organizma gibi örnekleri toplamak ve incelemek,
 • Araştırmanın insan yaşamını iyileştirmede nasıl uygulanabileceğini belirlemek,
 • Sonuçları analiz etmek ve bulguları kaydetmek,
 • Malzeme ve biyolojik numuneleri işlemek için kullanılan ekipmanıbçalıştırmak ve bakımını yapmak,
 • Yeni teknikler, ürünler veya uygulamalar geliştirmek için biyoteknolojideki yeni gelişmelerden haberdar olmak şeklinde özetlenebilir.

Biyoteknolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Biyoteknolog olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Biyoteknoloji bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Biyoteknoloji Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

Biyoteknoloji uzmanı, çevre sorunları gibi insan hayatını doğrudan etkileyen problemlere yenilikçi çözümler sunar. Bu önemli rolü üstlenen biyoteknoloji uzmanının öncelikli olarak eleştirel bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Meslek profesyonellerinin taşıması beklenen diğer özellikler ise şunlardır;

 • Soyut kavramlarla çalışma yeteneğine sahip olmak,
 • Metodolojik ve titiz çalışma becerisi sergilemek,
 • İyi el-göz koordinasyonuna sahip olmak,
 • İstatistiksel ve teknik verileri analiz etme ve yorumlama kabiliyeti göstermek,
 • Yazılı ve sözlü mükemmel iletişim kurabilmek,
 • Hem bir takımın parçası hem de bağımsız olarak çalışabilmek,
 • Verileri kaydetmek ve bilimsel rapor yazmak için gerekli olan bilgisayar

kullanımı bilgisine hâkim olmak şeklinde ifade edilebilir.

Çocuklarımıza biyoteknoloji alanını tanıtalım…

Çocuklarımızı yarının mesleklerine hazırlayalım.

Hazırlarsak çocuklarımız yarın aranan personel olur. Yüksek ücretle işe yerleşir.

Geleceğin hikâyesinin yazılacağı biyoloji ve teknolojinin kesiştiği yerde, yani biyoteknolojide buluşalım…

 

Namık Kemal YILDIZ