GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN YAPAY ZEKÂ EĞİTMENLİĞİ | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

30 Eylül 2020 - 05:47
Namık Kemal Yıldız

Namık Kemal YILDIZ; Eğitimci-yazar. Ankara Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. İngiltere, Romanya, İran ve Afganistan'da Millî Eğitim Bakanlığı adına çalışmalara katıldı. Eğitim alanında yazılarına Maksat İstihdam'da devam etmektedir.

Namık Kemal Yıldız

GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN YAPAY ZEKÂ EĞİTMENLİĞİ

GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN YAPAY ZEKÂ EĞİTMENLİĞİ
Son Güncelleme :

20 Mart 2019 - 16:14

1.208 görüntülenme

Çocuklarımız geleceğimizdir.

Türk ailesi genelde çocukları için yaşar. Hayatlarının merkezinde çocukları vardır. Türk ana babalar hayatından, ihtiyaçlarından, zevklerinden fedakârlık ederek, çocuklarını geleceğe hazırlamak için uğraşıyorlar.

Türk aileleri, çocuklarının geleceğini garanti almak isterler.

Çocuklarımızın geleceğini garanti almak istiyorsak, onları yarına hazırlamalıyız. Yarına hazırlayabilmek için de geleceği görmek ve geleceğin mesleklerini bilmemiz gerekir. Yarının mesleklerini bilmeliyiz ki çocuklarımızı geleceğin mesleklerine göre yetiştirelim. Çocuklarımıza mesleki rehberlik edebilmek için, çocuklarımıza doğru ve geçerli mesleğin seçimine katkı sağlamak için geleceği doğru okumalıyız.

Günümüz mesleklerinin %60’ı ölecek…

Önceki yazılarımda, gelişen teknolojilere göre yeni iş alanları, yeni meslekler oluşuyor demiştim. Uzmanların tahminlerine göre, 2030 yılına kadar bugünkü mesleklerin yaklaşık yüzde 60’ı kaybolacak, aynı zamanda yeni yeni birçok meslek ortaya çıkacak. İnsan gelişimi üzerinde yapılan bir rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde istihdam için gerekli bilgi ve becerilerin üçte biri değişecek.

Yeni meslekler oluşurken, o mesleği yapacak personelde aranan yeterlikler bilgi ve beceriler de değişecek.

Diploma yerine sertifika aranacak…

Reel sektör temsilcileri ile yaptığımı görüşmelerden edindiğim izlenime göre, işverenler, kişilerden, yeni işleri yapabilecek yeterlikler arayacak. İşverenler, işe alacakları personelden yeni teknolojinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmasını bekleyecek…

İş dünyası, yakın gelecekte, herhangi bir mesleğin herhangi bir alanda istenilen yeterlikleri kazandıran bir sertifika eğitimini yeterli görebilecektir.

Reel sektör, filan üniversite mezunu yerine filan alanda yeterlikleri olan veya filan alanda sertifikası olan personel isteyecektir. Sözünü ettiğim sertifikalar, akredite edilmiş kurumlar tarafından verilecektir. Dar bir alanda derinlemesine bilgi ve beceri isteyeceklerdir.

Yeni nesil, meslek seçiminde dijital dönüşümün öne çıkardığı mesleklere yönelecektir.

Geleceğin mesleklerini tanıtmaya devam edeceğim. Çocuklarımızı yarının mesleklerine hazırlayalım. Bu yazımda, geleceğin mesleklerinden yapay zekâ eğitmenliği hakkında kısa bilgiler vereceğim.

Yapay Zekâ nedir?

Bir makinenin ya da bilgisayar programının kendi başına düşünme ve öğrenme yetisi anlamına geliyor. Yapay zekâ fikrinin temelinde düşünebilen, kendi başına hareket edebilen ve insanlar gibi öğrenebilen makineler üretmek düşüncesi yatıyor.

1900’lü yılların başında literatürümüze katılan ve yüzyılın ikinci yarısında gelişerek kitap ve filmlere konu olan “bilim kurgu” kavramı; gelecekte robotların hayatımıza katılacağı, günlük işlerimize yardımcı olacağı, hatta dünyayı ele geçirerek insan ırkını sonlandıracağı gibi kehanetlerle, robot ve yapay zekâ olgusuna aşina olmamızı sağlamıştır.

İnsanların bu konudaki beklentileri hep “yakın gelecek” üzerine temellendirilmiştir. Şöyle ki, 80’li yıllarda oluşturulan eserlerde; 2000’lerde uçan arabalar, robotlar ve akıl almaz bir teknoloji kullanılacağını okumuştuk. Günümüzde de bu gelişmelerin 10 yıl içinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Uzmanlara göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapay zekâ, kamyon kullanma, mahkemede hâkimlik yapma, çeviri yapma ve ödev hazırlama gibi basit işlerde insanlardan daha verimli hale gelecek. Roman yazma ya da ameliyat yapma gibi daha karmaşık görevlerde ise daha uzun bir süre boyunca insanlar öncü olmayı sürdürecek.

Günümüzde çokça konuşulan yapay zekâ kavramı ve insan tipi zekâya ve tasarıma sahip robotlar; iş dünyasında da karşımıza çıkıyor. Yalnız iş dünyamızda değil eğlence dünyasını da renklendirmeye başladı bile…

Her ne kadar bazı yapay zekâ örneklerinin insan iş gücünün yerini alarak işsizliğe sebep olacağı ön görülse de; yapay zekâ temelli hizmet sektöründeki eleman açığı, her geçen gün artacak, bu nedenle de yeni iş kolları oluşarak işsizliğin önünü alacaktır. Yapay zekâ eğitmenliği de bu alanlardan biridir.

Yapay zekâ eğitmenliği; doğru metodlarla insan benzeri yapay zekâ sistemlerine model ürettiren, öğrenme aşamasına katkı sağlayan, oluşan modeli geliştiren ve sadeleştiren iş koludur.

Yapay zekâ eğitmenliğinin, yapay zekâ alanında gerçekleşen gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte en çok aranan mesleklerden biri haline geleceği tahmin ediliyor.

Günümüzde yapay zekâ alanında uzman sayısının azlığı sebebiyle maaşların son derece iyi olduğu belirtiliyor.

Türkiye Yapay Zekâya odaklanıyor

Millî Eğitim Bakanımız Sayın Ziya SELÇUK, 10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında benim de memleketim olan Samsun’da, Millî Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde “Uluslararası MEB Robot Yarışması” düzenleneceğini, yarışmanın temasının “yapay zekâ uygulamaları” olarak belirlendiğini ifade etmişlerdir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders programlarına yapay zekâ ile ilgili konuların girdiğini görmek sevindirici bir durum. Bunun için, Millî Eğitim Bakanlığının üst yönetim kademesi geleceği görüyor, çocukları yarınlara ve geleceğin mesleklerine hazırlıyor diyebilirim…

Kalkınmanın kaliteli eğitim, nitelikli öğretmen, liyakatli, işin ehli kadrolarla gerçekleşeceğini bilen ve insan gücümüzü geleceğin mesleklerine hazırlayan eğitim yöneticilerini ve fedakar öğretmenlerimizi kutluyorum…

Geleceğimizin bugünden daha iyi olacağına inanıyorum…

Yarınlar bizim…

Namık Kemal YILDIZ