Üçüncü bir tazminat hakkı var | Maksat İstihdamMaksat İstihdam

29 Eylül 2020 - 05:53

Çalışanlar dikkat! Üçüncü bir tazminat hakkı var

Çalışanlar dikkat! Üçüncü bir tazminat hakkı var
Son Güncelleme :

14 Haziran 2019 - 11:00

4.658 görüntülenme

İşçiler ile işverenler arasındaki hak dengesini devlet yasaları ile düzenliyor. Bu yasalar ekseriyetle çalışanın lehine çıkıyor. İş yerlerinde yaşanan mobbing, haksızlık, yıpranma, kavga ve maaş- tazminat anlaşmazlıklarının pek çoğu devlet tarafından yasalarla işçi lehine güvence altına alınıyor. Bu kapsamda kıdem ve ihbar tazminatı dışında bir de ‘ayrımcılık tazminatı‘ bulunuyor. Peki ayrımcılık tazminatı nedir?

Takvim Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem önceki gün yazdığı yazıda ‘ayrımcılık tazminatı’ konusuna değindi.

AYRIMCILIK TAZMİNATI NEDİR? 

Ülkemizde çalışanların bildiği iki tazminat var. Biri çalışanın güvencesi olan Kıdem Tazminatı. Bu tazminat işçinin kendi isteği dışında veya haklı bir sebeple işinden olması durumunda çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile ortaya çıkan ve işçiye ödenen ücrettir. İhbar Tazminatı ise çalışma süresine göre hesaplanıyor ve 2-8 hafta arasında değişiyor.

Bunlar dışında çalışanların farklı tazminat hakları bulunsa da, çalışanlar en çok Ayrımcılık Tazminatı konusunda bilgisiz durumda.

Bu tazminat iş kanunun 4857 sayılı maddesindeki şu ifadelerden doğuyor; “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz..”

“İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.”

Bu maddelere aykırı davranan iş veren olursa çalışan dava açarak 4 aylık ücreti tutarında tazminat alabilecek. Ayrıca diğer haklarını da otomatikten alabilecek.

Maksat İstihdam