Alaaddin Keykubat Üniversitesi KPSS şartlı personel arıyor

24 Şubat 2021 - 23:50

Alaaddin Keykubat Üniversitesi KPSS şartlı personel arıyor

Alaaddin Keykubat Üniversitesi KPSS şartlı personel arıyor
Son Güncelleme :

19 Şubat 2021 - 14:07

Kamu personel alımı üniversitelerde de devam ediyor. Yeni personeller arayan üniversiteler KPSS şartıyla personel alımı için yeni ilanlar açmış durumda. Alanya'da bulunan Alaaddin Keykubat Üniversitesi personel alımı için Resmi Gazete üzerinden ilana çıktı. Kurum KPSS şartı ile Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyen alımı yapacağını ilan etmiş durumda.

HER GÜN YENİ KAMU İLANLARI BU SAYFADA---TIKLA-TAKİP ET-KAÇIRMA

Kurum KPSS şartının yanı sıra çeşitli bölüm şartları da arıyor. Ayrıca bazı kadrolarda tecrübe de aranıyor. Kurumun ilan ettiği kadrolar ve şartları şöyle;

GENEL ŞARTLAR

Yukarıdaki özel şartlara ek olarak, tüm adaylarda aranacak şartlar şu şekilde;

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
11- Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini;
çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.
12- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
15- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
16- Başvurularda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
17- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvurular başladı. 15 gün sürecek. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Başvuru adresi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Başvuruda istenen belgeler;

 • 1- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 • 2- Başvuru formu, (Fotoğraflı ve imzalı), (Unvan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır), (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.)
 • 3- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi, (e-Devlet üzerinden alınan belgekabul edilecektir.)
 • 4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Net ve okunur olmalıdır.)
 • 5- Fotoğraf (2 adet), (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 • 6- Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • 7- Detaylı SGK Prim Dökümü, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • 8- Deneyim istenen pozisyonlar için mezuniyetinden sonra çalıştığına dair belge.
  (Çalışılan kurumun antetli kağıdında kaşeli, ıslak imzalı ve çalıştığı unvan belirtilmelidir.)
 • 9- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • 10- Başvurulacak unvandaki aranan nitelikler bölümündeki belgeler.