27.Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Lisans ve Önlisans mezunu polis alımı ne zaman? « Maksat İstihdam

23 Kasım 2020 - 21:41

27.Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Lisans ve Önlisans mezunu polis alımı ne zaman?

27.Dönem POMEM başvuruları ne zaman? Lisans ve Önlisans mezunu polis alımı ne zaman?
Son Güncelleme :

25 Ekim 2020 - 19:00

95 görüntülenme

KPSS sınavları birer birer sona ererken, memur olma hayali ile KPSS’ye girmiş 2 veya 4 yıllık üniversite mezunlarının bir diğer heyecanı polis olmak. Bu nedenle bir süredir 27.Dönem POMEM polis alımları için heyecan dorukta. Başvurular için artık süreler sayılıyor. Alım sayısının 7 binden biraz fazla olacağı tahmin ediliyor. KPSS ile yapılacak alımlarda puanın yanında çeşitli aşamalarda şartlar sunulacak. Peki 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE GECİKTİ

Geçtiğimiz yılın POMEM başvuruları 14 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Fakat bu yıl süreç biraz gecikti. Bunun nedeni bu yıl KPSS sınavlarının da yapılıyor olması. KPSS Önlisans 25 Ekim tarihinde açıklandı. Kasım sonunda sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

27.dönem POMEM alımları için henüz net bir tarih verilmese de, Aralık ayı içerisinde başvuruların alınabileceği tahmin ediliyor.

BAŞVURULAR BAŞLADIĞI AN BU SAYFADA—TIKLA-TAKİP ET-KAÇIRMA

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak,

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.