Tercih sonucunda atanan memurun göreve başlama süresi ne kadar? İlk maaşı ne kadar olur?

18 Ocak 2021 - 16:20

Tercih sonucunda atanan memurun göreve başlama süresi ne kadar?

Tercih sonucunda atanan memurun göreve başlama süresi ne kadar?
Son Güncelleme :

12 Ocak 2021 - 12:30

0 görüntülenme

2020/2 KPSS Tercihleri 7 Ocak 2021’de sona erdi. 2020 KPSS puanı ile yapılan tercihlerde adayların 30 tercihe kadar hakkı vardı. Önümüzdeki günlerde tercih sonuçlarının gelmesi ve göreve atanan memurların belli olması bekleniyor. Atanan kişiler pek çok kadroda herhangi bir ek mülakat veya sözlü sınav olmadan göreve başlayacaklar. Peki atanan memur göreve ne zaman başlar?

657 sayılı kanuna tabi olarak devlet memur olarak atanan veya nakil olarak başka kuruma geçen memurların göreve başlaması için belirli bir süre verilmektedir.

ATANAN MEMURUN GÖREVE BAŞLAMA SÜRESİ

657 sayılı kanun ile ilk defa atanan memurun göreve başlama süresi duruma göre değişim göstermektedir.

– Eğer atandığı yer, yaşadığı il ile aynı yer kavramına giriyor ise, atama emri kendisine geldiği günden bir sonraki günün mesai bitimine kadar göreve başlamak zorundadır.

– Eğer atandığı yer ile yaşadığı yer farklı ise, atama emri kendisine geldiği günü izleyen 15 gün içerisinde o yere hareket etmek zorundadır.

Eğer belirlenen süreler içerisinde zorlayıcı sebepler dışında (belge ile ispat edilecek) herhangi bir sebepten göreve başlanmazsa 10 gün daha süre verilebilir. Fakat aylığı verilmez. Bu sürenin bitiminde de başlamamış olan memuriyet halinden vazgeçmiş sayılır.

Aynı yer kavramı ise mevzuatta şu şekilde ifade edilir; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

] }