SGK kadın istihdamı için harekete geçti: 7 ilimizde kamu personeli alınacak

25 Temmuz 2021 - 00:13

SGK kadın istihdamı için harekete geçti: 7 ilimizde kamu personeli alınacak

SGK kadın istihdamı için harekete geçti: 7 ilimizde kamu personeli alınacak
Son Güncelleme :

21 Temmuz 2021 - 19:27

Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği ile ortak çalışma kapsamında, belirli süreli sözleşmeli çalışacak kadın personel alımı yapacağını duyurdu. SGK kadın istihdamı için 7 şehirde başvurular alınacak. 3 kadroda kadın personel alacak olan SGK herhangi bir KPSS şartı aramayacağını ilan etmiş durumda. Proje, kadın girişimciliğinin teşviki ve kadın işçilerin istihdam edilebilirliklerinin geliştirilerek
kadınların işgücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını artırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda kadın girişimciler yetiştirecek olan SGK, bu süreçte belirli süreli sözleşme ile kadın personel alıp istihdam edecek.

Adaylar başvuruların ardından seçme sınavı ile işe alınacak. Seçme sınavının ardından a başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri
bulunmayacaktır.

SGK kadın istihdamı kapsamında şu kadrolarda ve şehirlerde alım yapacak;

Başvuruda özel ve genel şartlar şu şekilde;

SGK KADIN İSTİHDAMI GENEL ŞARTLAR

• Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,
• Kamu haklarından mahrum olmamak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,
• Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,
• SGK’nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR;

Yerel Takım Lideri: 

Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim)
• En az 5 yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak
• En az 2 yıl ekip lideri, yönetici, proje koordinatörü vb. yöneticilik tecrübesine sahip olmak
• Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office…vb.)

İdari İşler Görevlisi;

Loading...

Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim)
• Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office vb.)
• En az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak.
• İyi derecede MS Excel bilgisine sahip olmak.

Operasyon Görevlisi;

Üniversite mezunu olmak (en az 4 yıllık yükseköğrenim)
• En az 2 yıl iş deneyimine sahip olmak
• Bilgisayar okuryazarlığı (MS Office vb.)

Ayrıca adaylarda zorunlu olmasa da, İngilizce bilmek, bazı bölümlerde çalışmış olmak gibi ekstra özellikler de avantaj sağlayacak.

NASIL BAŞVURULUR?

Başvurular 13 Ağustos'a kadar sürecek. Başvurular adrese elden veya posta yolu ile yapılacak. Başvuru adresi;

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı Mithatpaşa Cad., No:7, Sıhhiye/Çankaya, 06430, Ankara”

Adaylar istediği kadar kadroya başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvurmak isteyen adaylar, her pozisyona ayrı başvuru yapacaktır. En fazla üç adet pozisyona başvuru yapılabilecektir. Tüm başvurular tek bir zarf ile yapılacak olup zarfın üzerinde pozisyonların tercih önceliği belirtilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresinden www.sgk.gov.tr temin edilecek Başvuru Formu (Job Application Form), Başvuru Dilekçesi, Sağlık Beyanı, Adli Sicil Beyanı ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla teslim edilecektir.

Başvuruda istenen belgeler;

• “Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş Formu”
• Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
• İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü
• Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)
• Kimlik belgesinin fotokopisi
• Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan
• Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
• Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge
• Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)
• Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler